Kernu valla korraldatud jäätmevedu

Kernu vallas algab  korraldatud jäätmevedu 1. oktoobrist 2016. 

Kernu vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

1. Segaolmejäätmed

2. Paber ja papp

3. Biolagunevad jäätmed, s.h. köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja pargijäätmed määral, mida kogutakse jäätmemahutisse

Korraldatud jäätmeveo tingimused on täpsemalt kirjaledatud jäätmevaldajte jäätmeveo lepingu tüüptingimustes, Kernu valla jäätmehoolduseeskirjasjäätmehoolduseeskirja lisas ning jäätmete liigiti kogumise juhendites.

Küsimuste korral võta ühendust keskusega meili teel harjukeskus@radixhooldus.ee või telefoni teel 6 400 897.