Jäätmealast informatsiooni annab:

Raasiku valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja:

Alari Kruusvall

telefon: 607 0750, 523 7126

alari.kruusvall@raasiku.ee

Vastuvõtt: N 9-12 ja 13-18

 

Raasiku vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, asutustes ning ettevõtetes tekkivad jäätmeliigid:

Vanapaber ja kartong

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Suurjäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud liigiti kogutud jäätmeid veab ära:

Eesti Keskkonnateenused AS

www.keskkonnateenused.ee

info@keskkonnateenused.ee

Telefon: 1919

Klienditeenindus vastab: E-R 9.00-17.00

 

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

Kohad asuvad kaardil (link). Kaardil asub ka info kontaktandmete ning lahtiolekuaegade kohta.

Harjumaal asuvad ettevõtted, kes võtavad vastu või veavad ära erinevaid liigiti kogutud jäätmeid, leiad siit (link)

Raasiku valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas.