Jäätmealast informatsiooni annab:

Padise valla nõunik Kaidi Meremaa

Telefon: 608 7848, 5342 7165

e-mail: kaidi.meremaa@padise.ee

Vastuvõtt E ja R 9.00-12.00 ja 14.00-16.00

 

Padise vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, asutustes ning ettevõtetes tekkivad jäätmeliigid:

 

Vanapaber- ja kartong

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aiajäätmed, mida kogutakse samasse mahutisse

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud liigiti kogutud jäätmeid veab ära:

OÜ Ekovir

www.ekovir.ee

anne@ekovir.ee

Telefon: 6053860

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

Kohad asuvad kaardil (link). Kaardil asub ka info kontaktandmete ning lahtiolekuaegade kohta.

Harjumaal asuvad ettevõtted, kes võtavad vastu või veavad ära erinevaid liigiti kogutud jäätmeid, leiad siit (link)

Padise valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas