Ohtlikud jäätmed

 

Ohtlikke jäätmeid võetakse Harku valla elanikelt vastu Harku valla jäätmejaamas.

Teistes valdades kogutakse ohtlikke jäätmeid ning lehtklaasi kogumisringide käigus.

2016 sügise ohtlike jäätmete kogumisringide toimumist Jõelähtme, Padise ja Raasiku vallas toetas Keskkonninvesteeringute Keskus.