Jäätmealast infot annab:

Nissi valla keskkonnaspetsialist Katrin Kask

Telefon:  608 7276, 555 10 740

e-post: katrin.kask@nissi.ee

Vastuvõtuajad:

Nissi tee 53c, Riisipere alevik, Harjumaa

Teisipäeviti 14.00-18.00

Neljapäeviti 9.00 - 13.00

 

Nissi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkivad jäätmeliigid:

Vanapaber- ja papp

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete äravedu korraldab:

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus

www.harjukeskus.ee

info@harjukeskus.ee

Skype: Harjukeskus.ee

Telefon: 615 0354

Klienditeenindus vastab: E-R 9.30-16.30

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

 

Nissi valla jäätmehooldusregistriga sab tutvuda Riigiteatajas