Anija valla korraldatud jäätmevedu

Anija vallas algab korraldatud jäätmevedu  1. oktoobril 2016.

Anija vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

1. Segaolmejäätmed

2. Paber ja papp

3. Biolagunevad jäätmed, s.h. köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja pargijäätmed määral, mida kogutakse jäätmemahutisse

4. Segapakendid

Korraldatud jäätmeveo tingimused on täpsemalt kirjaledatud jäätmevaldajte jäätmeveo lepingu tüüptingimustes, Anija valla jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmete liigiti kogumise juhendites.

Küsimuste korral võta ühendust keskusega meili teel harjukeskus(at)radixhooldus.ee või telefoni teel 6 400 897.