16.01.17

Harku vallas algas uus korraldatud jäätmeveoperiood 1. detsembril 2016

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

segaolmejäätmed

paber- ja kartong

biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

haljastujäätmed

suurjäätmed

 

Jäätmeid veab AS Eesti Keskkonnateenused

Jäätmevedaja kontaktid on:

AS Eesti Keskkonnateenused (reg. nr. 10277820)

Artelli 15 Tallinn 15551

Telefon 640 08 00

info@keskkonnateenused.ee