22.09.16

1. Miks ma pean sõlmima uue lepingu, kui mul praegu vedu käib ja jäätmeveoleping on olemas?

Lepingu peab sõlmima, sest algab korraldatud jäätmeveo periood. Lepingu peab sõlmima, kui Teie vajadused on teistsugused kui on Teile eeltäidetud lepingus.

2. Mul ei teki jäätmeid nii palju, miks ma pean miinimumnõudeid täitma?

Iga kohalik omavalitsus kehtestab miinimumnõuded jäätmevaldajatele, et ühtlustada vastutust keskkonnahoiu ja jäätmehoolduse põhimõtete eest. Tänu sellele, et kõik jäätmevaldajad on süsteemiga liitunud ja nõuded on võrdsed, on võimalik kohalikku jäätmehooldust arendada ning vähendada  keskkona prügistamist.

3. Minu suvilas on valla poolt lubatud hooajaline vabastus. Kuhu ma saan selle taotlusel märkida?

Hooajalist ja muid erisusi lubab iga kohalik omavalitus individuaalselt ning vastav info on meie andmebaasis juba olemas. Seda ei pea lepingul märkima, see rakendub automaatselt.

4. Kuidas ma saan teada, kui suur on minu jäätmekonteiner?

Kõige lihtsam on leida info selle kohta praeguse jäätmevedaja poolt esitatud arvelt. Kui suurus on esitatud numbriga, mis sisaldab koma, peab selle suuruse korrutama 1000, et saada konteineri suurus liitrites. Näiteks "kuni 0,14" = 140liitrit.

5. Mis saab minu praegustest renditud konteineritest?

Konteineri rent ei ole korraldatud jäätmeveo teenus, konteinerieid võib jäätmevaldaja rentida või osta kellelt soovib. Praeguste rendilepingute kehtivus ei sõltu korraldatud jäätmeveo perioodi algusest. Soovi korral võib konteinereid rentida ka Harjumaa Ühisteenuste Keskusest. 

6. Kuidas ma saan jäätmeveograafiku?

Jäätmeveograafiku saadme kõikidele lepingu sõlminud klientidele lepingus näidatud kontakt e-posti aadressile. Erandjuhtudele lepime jäätmeveograafikute saamise kokku täiendavalt, näiteks posti teel.

7. Milline on Anija vallas ühismahuti kasutamise kord?

Anija valla territooriumil ühsimahuti kasutamiseks peab esitama avalduse Anija vallavalitsusele või MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskusele. Taotluste esitamise lehekülg võimaldab saata ka ühismahuti soovimise korral keskusesse oma andmed ning kalkuleerida orienteeruvaid kulusid. Peale taotluse saabumist keskusesse kontrollitakse andmed üle ning saadetakse leping Teile allkirjastamiseks.