Jäätmealast informatsiooni annavad:

Urmas Rohunurm

Kernu valla majandusjuht

Telefon: 6793013 ja 55515698

urmas@kernu.ee

Andres Pitk

Kernu valla jurist

Telefon: 679 3019

andres@kernu.ee

Kernu vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, asutustes ning ettevõtetes tekkivad jäätmeliigid:

Vanapaber- ja papp

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete äravedu korraldab:

 

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus

www.harjukeskus.ee

info@harjukeskus.ee

Skype: Harjukeskus.ee

Telefon: 615 0354

Klienditeenindus vastab: E-R 9.30-16.30

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

Kohad asuvad kaardil (link). Kaardil asub ka info kontaktandmete ning lahtiolekuaegade kohta.

Harjumaal asuvad ettevõtted, kes võtavad vastu või veavad ära erinevaid liigiti kogutud jäätmeid, leiad siit (link)

Kernu valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas.