Jäätmealast informatsiooni annab:

Jõelähtme valla keskkonnanõunik

Kristjan Põldaas

telefon: 6 054 857

kristjan.poldaas@joelahtme.ee

 

Jõelähtme vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkivad jäätmeliigid:

Vanapaber- ja papp

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Suurjäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud liigiti kogutud jäätmeid veab ära:

Eesti Keskkonnateenused AS

www.keskkonnateenused.ee

info@keskkonnateenused.ee

Telefon: 1919

Klienditeenindus vastab: E-R 9.00-17.00

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

Kohad asuvad kaardil. Kaardil asub ka info kontaktandmete ning lahtiolekuaegade kohta.

Harjumaal asuvad ettevõtted, kes võtavad vastu või veavad ära erinevaid liigiti kogutud jäätmeid, leiad siit (link)

 Jõelähtme valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas