Lähimad jäätmejaamad asuvad Tabasalus, Tallinna linnas ning Ülejõe külas Rapla vallas (Mäepere jäätmejaam)

Harku valla Tabasalu jäätmejaama kohta leiab infot Harku vallavalituse kodulehelt.

Mäepere jäätmejaam võtab vastu:

plastid (20 01 39);

metallid (20 01 40);

klaas (20 01 02);

biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);

bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed  (20 02 02, 20 02 03); 

puit (20 01 38); 

tekstiil (20 01 10, 20 01 11); 

suurjäätmed (20 03 07)

Ohtlikke jäätmeid ning ohtlike jäätmetega saastunud pakendeid

segaehitusprahti ning elektroonikaromu.

Täpsemad tingimused ning hinnakiri Mäepere jäätmejaama kodulehelel.