SUVILA JÄÄTMED

SEGAOLMEJÄÄTME KONTEINER

 

-       Jäätmete kogumiseks ning vedajale üleandmiseks peab kasutama kas jäätmekotti või jäätmekonteinrit.

-       Suvila piirkonnad on tiheasusutse alad. Jäätmed peab üle andma üks kord 28 päeva jooksul.

-    Puhtad pakendid saab viia avalikkesse konteinerisse, mis on kõikidele tasuta

-     Vanapaberit ei saa üle anda tasuta, kuid soodsamalt kui segaolmejäätmeid. Vanapberi mahuti võib tellida ka oma kinnistule või mitme suvila peale ühiselt.

-       Biolagunevaid jäätmeid võib kompostida oma kinnistul, halvasti lagunevad jäätmed võib panna ka segaolmejäätmekonteinerisse - juhul kui need ei sisalda liigselt vedelikku.

 

SEGAOLME JÄÄTMETE KONTEINERISSE EI TOHI PANNA

 

-       Plahvatus- ning tuleohtlikke jäätmeid

-       Suuri jäätmeid - nt. mööbel ning selle suured osad, kodumasinad, ehitusjäätmed, oksad, klaas, eterniit, liiv, muld, kivid jmt.

-       Vedelikke

-       Ohtlikke jäätmeid

-       Kuuma tuhka

-      Kogumiskaevude setteid ning käimlajäätmeid

 

SIIN saad alla laadida ka väljaprinditava jäätmejuhendi.