Ehituspraht ja suurjäätmed

Äravedu saab tellida (tasuline)

 Prügivedu.ee                                                6723000        www.prugivedu.ee

AS Eesti Keskkonnateenused          6400800        www.keskkonnateenused.ee

Ottima OÜ                                          5511313        www.prugivedu24.ee

Ragn-Sells AS (ka Big-Bag teenus)  15155                        www.ragnsells.ee

 

Traktorite ning  veoautode rehvid:

MTÜ Eesti Rehviliit, Kaur Kuurme: telefon 6379397 või 56236697

 

Reovee või õli sisaldavate vedeljäätmete äravedu teostab:

Ragn-Sells AS

www.ragnsells.ee

info@ragnsells.ee

telefon: 15155