Nissi valla korraldatud jäätmevedu

Nissi valla korraldatud jäätmevedu algab 1. oktoobril 2016.

Nissi vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

1. Segaolmejäätmed

2. Paber ja papp

3. Biolagunevad jäätmed, s.h. köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja pargijäätmed määral, mida kogutakse jäätmemahutisse

Korraldatud jäätmeveo tingimused on täpsemalt kirjaledatud jäätmevaldajte jäätmeveo lepingu tüüptingimustes, Nissi valla jäätmehoolduseeskiri, jäätmehoolduseeskirja lisas ning jäätmete liigiti kogumise juhendites.

Küsimuste korral võta ühendust keskusega meili teel harjukeskus@radixhooldus.ee või telefoni teel 6 400 897.