Harku vallas annab jäätmealast informatsiooni:

Harku valla keskkonnaspetsialist

Lembe Reiman

telefon: 606 8823

lembe.reiman@harku.ee

 

Harku vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised kodumajapidamistes, asutustes ning ettevõtetes tekkivad jäätmeliigid:

Vanapaber- ja papp

Biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed

Suurjäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud liigiti kogutud jäätmeid veab ära:

Eesti Keskkonnateenused AS

www.keskkonnateenused.ee

info@keskkonnateenused.ee

Telefon: 1919

Klienditeenindus vastab: E-R 9.00-17.00

 

Teisi liigiti sorteeritud jäätmeid saab ära viia:

Harku valla jäätmejaama:

Kooli 5a

Tabasalu

telefon: 5303 6779

Avatud: N-R 14-19 ja L 10-15

http://www.harku.ee/jaatmejaam

 

Segapakendite konteineri asukohad kaardil.

Harku valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas