Kose valla korraldatud jäätmevedu

Kose valla korraldatud jäätmevedu algab 1. oktoobril 2016. 

Kose vallas on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmised jäätmeliigid:

1. Segaolmejäätmed

2. Paber ja papp

3. Biolagunevad jäätmed, s.h. köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja pargijäätmed määral, mida kogutakse jäätmemahutisse

4. Segapakendid

Korraldatud jäätmeveo tingimused on täpsemalt kirjaledatud jäätmevaldajte jäätmeveo lepingu tüüptingimustes, Kose valla jäätmehoolduseeskirjas ning jäätmete liigiti kogumise juhendites.

Küsimuste korral võta ühendust keskusega meili teel harjukeskus@radixhooldus.ee või telefoni teel 6 400 897.