Jäätmealast informatsiooni annab:

Anija valla keskkonnaspetsialist

Astrid Promet 619 9022 , 58189033

astrid.promet@anija.ee

 

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud:

Paber ja kartong

Biolagunevad jäätmed

Pakendijäätmed

Segaolmejäätmed

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete äravedu korraldab:

MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus

www.harjukeskus.ee

info@harjukeskus.ee

Skype: Harjukeskus.ee

Telefon: 615 0354

Klienditeenindus vastab: E-R 9.30-16.30

 

 

Teisi liigiti kogutud jäätmeid saab ära anda:

Kohad asuvad kaardil (link). Kaardil asub ka info kontaktandmete ning lahtiolekuaegade kohta.

Harjumaal asuvad ettevõtted, kes võtavad vastu või veavad ära erinevaid liigiti kogutud jäätmeid, leiad siit (link)

 

Anija valla jäätmehoolduseeskirjaga saab tutvuda Riigiteatajas